Al sinds 1986 de leverancier voor douchedeuren. Eenvoudig online geregeld.

Disclaimer

Algemene Voorwaarden Douchedeurconcurrent.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van Douchedeurconcurrent.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer: 20068472 Douchedeurconcurrent heeft altijd het recht deze voorwaarden te wijzigen.

Bestellen van producten
Onze producten worden aangeboden via www.douchedeurconcurrent.nl
Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf via IDEAL INTERNETBANKIEREN of bankoverschrijving onder vermelding ordernummer. Bij de keuze voor afhalen van het product dient ter plekke te worden voldaan. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Douchedeurconcurrent behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Verzenden
Verzending vindt plaats via TNT naar het adres zoals door u is aangegeven bij de bestelling. De bezorgvoorwaarden van TNT  zijn hierop van toepassing. Verzending vindt plaats binnen 3 werkweken

Annulering, terugzending en klachten
Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@douchedeurconcurrent.nl  onder vermelding van uw naam en adresgegevens en uw bankrekeningnummer. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden en het eventueel betaalde bedrag zal aan u worden geretourneerd.
Mocht het voorkomen dat de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen vanwege beschadiging, productiefouten en/of afwijkingen in bestelde model, kleur of maat, dient u DouchedeurConcurrent daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 dag na ontvangst hiervan op de hoogte te brengen via info@douchedeurconcurrent.nl

Ruilingen:

Als blijkt dat de geleverde goederen afwijken van datgene wat U heeft besteld, of dat er beschadigingen aan het glas of beslag zijn, heeft U recht op kostenloze ruiling. U dient dan wel met DouchedeurConcurrent in contact te treden over de wijze waarop we de ruilingen gaan afhandelen.Privacyverklaring
DouchedeurConcurrent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Douchedeurconcurrent zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, of indien wij hiertoe verplicht zijn in verband met wettelijke regelgeving. Douchedeurconcurrent neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met Douchedeurconcurrent is het Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Douchedeurconcurrent.